خانه برچسب ها سمنان

برچسب: سمنان

دستان پینه بسته

خدا آنجا بود…

بوی تنهایی، بوی رنج