نوبنیاد، ترک محله و غفاری – اطراف شهر ساری

نوبنیاد در فاصله بین ساری و قائمشهر واقع شده که دارای معضل شدید اعتیاد، فقر و فحشا می‌باشد. وضعیت بهداشت محله بسیار پایین بوده و کودکان نیز در معرض اعتیاد هستند. خرید و فروش...

گالری – شناسایی کوچه گردان عاشق ۱۳۹۵ – استان تهران

برای دیدن عکس های شناسایی ، بروی آرشیو منطقه مورد نظر خود کلیک نمایید.

گالری – شناسایی کوچه گردان عاشق ۱۳۹۵- لرستان – کوهدشت/ضرون

برای مشاهده بهتر ، بروی عکس مورد نظر کلیک نمایید.

گالری – شناسایی کوچه گردان عاشق ۱۳۹۵ – کرمان – رمشک و زه کلوت

برای مشاهده بهتر ، بروی عکس مورد نظر کلیک نمایید.

گالری – شناسایی کوچه گردان عاشق ۱۳۹۵ – تهران – اسلامشهر/میناآباد

برای مشاهده بهتر ، بروی عکس مورد نظر کلیک نمایید.   میناآباد

گالری عکس شناسایی ۱۳۹۵ در سراسر ایران

برای دیدن عکس های شناسایی ، بروی آرشیو استان مورد نظر خود کلیک نمایید.

گالری – آیین کوچه گردان عاشق ۱۳۹۴ – کردستان

برای مشاهده بهتر ، بروی عکس مورد نظر کلیک نمایید.  

گالری – آیین کوچه گردان عاشق ۱۳۹۴ – زنجان

برای مشاهده بهتر ، بروی عکس مورد نظر کلیک نمایید.

گالری – آیین کوچه گردان عاشق ۱۳۹۴ – فردوس

برای مشاهده بهتر ، بروی عکس مورد نظر کلیک نمایید.