شناسایی کوچه گردان – روستای قیصر آباد -کهریزک-۱۳۹۶

خانواده‌ افغان دو ‌نفره شامل مادر و دختری چهارساله شناسایی شد. پدر یک ماه است که در زندان است. این خانواده درآمدی ندارد. مادر به خاطر زندانی شدن همسرش دچار بیماری روحی ‌(حواس‌پرتی) شده...

شناسایی کوچه گردان -محله دولت‌خواه تهران -کوره فشم-۱۳۹۶

خانواده‌ی افغان چهار نفره با یک دختر هفت‌ساله و یک پسر سه‌ساله شناسایی شدند. پدر و مادر خانواده بی‌سواد هستند. به علت فقر و ناتوانی از نگهداری سومین فرزند به دنیا آمده، ...

گزارش شناسایی – کهریزک -روستای قیصر آباد- ۱۳۹۶

خانواده‌ی افغان شش‌ نفره با سه پسر در سنین سیزده، پنج و دو ساله و یک دختر هشت‌ ساله شناسایی شد.فقر تنها چیزی است که به چشم میاید. پدر مدت‌هاست به خاطر...

گزارش شناسایی-روستای مرجان آباد-کهریزک-۱۳۹۶

خانواده‌ای هفت‌نفره با چهار پسر و یک دختر شناسایی شدند. خانواده‌ای افغان که سه ماه پیش به ایران آمده‌اند و با یک خانواده‌ی دیگر در یک‌ خانه زندگی می‌کنند. بچه‌ها همگی به مدرسه می‌رفتند...

گزارش شناسایی – شهرری – قلعه گبری – ۱۳۹۶

خانواده شامل مادر، پدر و دو پسر و چهار دختر در سن‌های کمتر از پانزده سال است. خانه در اطراف زمین کشاورزی واقع شده و مادر و پدر خانواده در زمین‌ سبزی‌کاری می‌کنند. فرزندان هیچ کدام...

گزارش شناسایی- شهرری – قلعه علیمون -۱۳۹۶

خانواده شامل مادر و یک دختر نه ساله است. پدر خانواده بعد از طلاق خانه را رها کرده و رفته‌است. این خانه در گاوداری است. در این گاوداری چهار الی پنج خانوار در اتاقک‌های نه...

گزارش شناسایی-شهر ری-قوچ حصار-۱۳۹۶

خانواده توسط معتمد محل به ما معرفي شدند.دو فرزند دارند. پدر سی و چهار ساله‌ی خانواده درگير اعتياد است. اميرحسين پسر خانواده سیزده سال دارد و دختر خانواده هجده ماه است. مالك منزل پدربزرگ...

گزارش شناسایی-شهر ری-قوچ حصار-۱۳۹۶

خانواده‌ی چهار نفره افغان در یک منزل اجاره‌ای زندگی می‌کنند. پدر خانواده شش سال پيش به علت ايست قلبي از دنيا رفته است و مادر نيز از بيماري قلبي رنج مي‌برد. دو پسر دارد...

گزارش شناسایی-شهر ری-۱۳ آبان-۱۳۹۶

خانواده‌ی افغان چهار نفره‌ای شناسایی شد. مادر سرپرست خانواده بود و  دو فرزند پسر نه و چهارده ساله داشت. پدر خانواده درافغانستان آموزگار بوده و توسط طالبان به شهادت رسیده بود. به دلیل ادامه...