گزارش شناسایی-کهریزک-روستای کاشانک-۱۳۹۶

خانواده‌ای سه‌نفره با یک دختر چهارده ‌ساله شناسایی شدند. پدر کارگر است و بنایی می‌کند اما همیشه برایش کار مهیا نیست و اوقات کمی را مشغول است. دختر خانواده به مدرسه‌ای در اسلامشهر می‌رود....

گزارش شناسایی-کهریزک-روستای کاشانک-۱۳۹۶

خانواده‌ای سه‌نفره با یک پسر ده‌ساله و یک دختر یک‌سال و نیمه شناسایی شدند. پدر خانواده هشت ماه پیش با زن دیگری ازدواج و خانواده را رها کرده است. او  به خاطر ازدواج مجددش...

گزارش شناسایی-کهریزک-روستای مرجان آباد-۱۳۹۶

خانواده‌ای چهار نفره که اهل افغانستان هستند با دو پسر پنج و دو ساله شناسایی شدند.  پسر بزرگ‌تر از چهار ماهگی دچار تشنج است و به دلیل نداشتن هزینه‌ی درمان نتوانسته‌اند پسرشان را درمان...

گزارش شناسایی – روستای کاشانک – کهریزک – ۱۳۹۶

خانواده‌ای دونفره که پیرمرد و پیرزن تنهایی هستند شناسایی شدند. مرد خانه به خاطر بیماری اعصاب سال‌هاست که نمی‌تواند کار کند و درآمدی جز یارانه ندارند. از وسایل خانه تلویزیون، یخچال و اجاق‌گاز را...

گزارش شناسایی – مرجان آباد – کهریزک – ۱۳۹۶

خانواده‌ای هفت‌نفره با چهار پسر و یک دختر شناسایی شدند. خانواده‌ای افغان که سه ماه پیش به ایران آمده‌اند و با یک خانواده‌ی دیگر در یک‌ خانه زندگی می‌کنند. بچه‌ها همگی به مدرسه می‌رفتند...

شناسایی کوچه گردان -کهریزک-روستای قیصر آباد -۱۳۹۶

خانواده‌ای شش‌نفره با دو دختر یازده و دوازده‌ساله و دو پسر پنج و هفت‌ساله شناسایی شد. هر دو دختر کلاس چهارم دبستان هستند. پدر اعتیاد به شیشه و هروئین دارد که یک...

گزارش شناسایی – روستای قیصرآباد- کهریزک – ۱۳۹۶

خانواده‌ی افغان سه‌نفره با یک دختر دو ساله شناسایی شد. پدر شغلش کارگری است و باید علاوه بر خرج خانواده‌ی خود، خرج خواهرش را نیز، که شوهرش زندانی است، بدهد. در خانه‌ای اجاره‌ای با...

گزارش شناسایی – روستای قیصرآباد- کهریزک – ۱۳۹۶

خانواده‌ی افغان پنج‌نفره با سه دختر هفت، هشت و دوازده‌ساله شناسایی شد. پدر چند ماهی است که زندان است و به تریاک اعتیاد دارد. در خانه‌ای اجاره‌ای با اجاره‌بهای صد و پنجاه‌هزار تومان زندگی...

شناسایی کوچه گردان -کهریزک – روستای قیصر آباد- ۱۳۹۶

خانواده‌ای هفت‌نفره با سه دخترِ دو ، پنج و ده ساله و دو پسر هفت ساله و دو ماهه شناسایی شد. دختر بزرگ کلاس چهارم و پسر بزرگ کلاس اول است. پدر خانواده...