گزارش شناسایی-شهر ری-قوچ حصار-۱۳۹۶

در خانه‌اي اجاره‌اي و بسيار كوچك در انتهاي كوچه مادر و دو پسر دوقلو او به سختي روزگار مي‌گذرانند. پدر خانواده درگير اعتياد بوده و همين امر منجر به دزدي و به زندان رفتن...

گزارش شناسایی-شهریار- ۱۳۹۶

منطقه شهریار روستای اسکمان خانواده‌ی 7 نفره‌ی افغان، 4 پسر و یک دختر دارند. پسرها کلاس پنجم، هفتم، نهم و دهم هستند که احتمالا پسر بزرگتر به دلیل مشکلات مالی مجبور به ترک تحصیل شود. پدر کارگر...

همین گونه بود … (شناسایی کوچه گردان – ابراهیم آباد زنجان)

20 کیلومتر مسیر سنگلاخ ابراهیم آباد،کلکش را به یاد می آورد و پیش آگهی از اینکه قرار است مشکلات مشابهی داشته باشد. همین گونه بود ... 45 خانوار،200نفر داشت که پیشه غالبشان دامداری بود و کشاورزی...

گزارش شناسایی – رباط کریم – سلطان آباد – ۱۳۹۶

خانواده‌ای سه نفره توسط مسئول خیریه‌ی فعال در منطقه معرفی گردید. پدر خانواده درگیر بیماری روحی و روانی است و به خاطر وخامت بیماری در کنار خواهر خود زندگی می‌کند. هر از چند گاهی به خانه...

گزارش شناسایی – سمنان – خیرآباد – ۱۳۹۶

زنی کرد شناسایی شد که به همراه دختر خود در منزل برادرش که تنها یک اتاق دارد زندگی می‌کند. همسر زن سال‌ها است خانواده را رها کرده است. زن اخیرا موفق شده برای دخترش شناسنامه...

گزارش شناسایی – شهر ری، قوچ حصار – ۱۳۹۶

خانواده‌ی پنج نفره متشکل از پدر و مادر و سه پسر مورد شناسایی قرار گرفتند. پسر بزرگ خانواده سیزده سال دارد و در کلاس ششم درس می‌خواند. در سبزی‌کاری کار می‌کند و روزی ده هزار...

گزارش شناسایی – رباط کریم، سلطان آباد – ۱۳۹۶

خانواده‌ پنج نفره از سوی مسئول خیریه‌ای در منطقه معرفی شده‌ است. پدر ده سال است که درگیر اعتیاد است و مادر خانواده از طریق نظافت منازل امورات خانواده را می‌گذراند. پسر بزرگ خانواده در مقطع...

گزارش شناسایی-شهر ری-قوچ حصار-۱۳۹۶

خانواده‌ی چهار نفره افغان در یک منزل اجاره‌ای زندگی می‌کنند. پدر خانواده شش سال پيش به علت ايست قلبي از دنيا رفته است و مادر نيز از بيماري قلبي رنج مي‌برد. دو پسر دارد...

گزارش شناسایی – مرجان آباد – کهریزک – ۱۳۹۶

خانواده‌ای هفت‌نفره با چهار پسر و یک دختر شناسایی شدند. خانواده‌ای افغان که سه ماه پیش به ایران آمده‌اند و با یک خانواده‌ی دیگر در یک‌ خانه زندگی می‌کنند. بچه‌ها همگی به مدرسه می‌رفتند...