گزارش خانواده ۳ – سید جواد – ملازینال – تبریز – ۱۳۹۷

  پله‌ها را یکی‌یکی بالا رفتیم به در سفیدرنگی رسیدیم با چهره‌ای خندان در زدیم و منتظر جواب... وقتی در باز شد با خوش‌رویی و مهربانی که انگار آشنای چندین ساله هستیم، داخل خانه دعوت شدیم وقتی نشستیم یکی‌یکی...

گزارش شناسایی خانواده ۴ – ملازینال – تبریز – ۱۳۹۷

  از يه راه دالان مانند، وارد حياط ِخانه شديم ... در ِخانه با شیشه‌های شكسته و درزگيری با مقوا نظرمان را جلب كرد كه همان لحظه اعضای خانه سرمای زمستان تبریز با آن وضع را...

گزارش شناسایی خانواده ۵ – ملازینال – تبریز – ۱۳۹۷

حین شناسایی‌ در‌ یکی از خانه‌ها بودیم که صاحب‌خانه اصرار کرد،‌ برویم خانه یکی از همسایه‌های دیگر‌شان. پله‌های پی‌درپی‌ کوچه تنگ را ‌یکی‌یکی پایین می‌رفتیم. بین راه پر بود از خانه‌هایی که همه به یک شکل...

گزارش شناسایی خانواده ۴ – کوره شمس آباد – اسلامشهر – ۱۳۹۷

ظهر بود و آفتاب سوزنده و گزنده می تابید، دیدن وضعیت زندگی مردم در خانه‌های محقری که باید شبه خانه بنامیم‌شان و همچنین دیدن چهره‌های امیدوار کودکانی که تصور می کردند ما می توانیم...

گزارش شناسایی خانواده ۱ – محمد آباد – قرچک – ۱۳۹۷

وارد روستای محمد آباد شدیم. از خواربار فروشی محله درباره اوضاع محله پرسیدیم،خانواده ای را به ما معرفی کرد که دو فرزند داشتند. امید و برادر کوچکترش که به مدرسه می‌رفتند. امید کلاس چهارم...

گزارش شناسایی – خانواده اول – پاسگاه نعمت آباد – تهران – ۱۳۹۷

خانواده شش نفرِ افغان شامل مادر و پنج فرزندش در خانه استيجاري زندگي می‌کنند. امكانات زندگي و بافت محله مناسب است. دختر بزرگ ١٣ ساله با خواهر ١٢ ساله خود در يك مدرسه تحصيل...

گزارش شناسایی خانواده ۱ – روستای گلیل – کرمانشاه – ۱۳۹۷

5 کودک به تنهایی در خانه ای زندگی می کردند پدرمعتاد به شیشه خانه را ترک کرده و خبری از او ندارند و مادر معتاد به تریاک هر از گاهی به خانه بازمی گردد....

گزارش خانواده ۴ – کانال عباس آباد -شهر ری – ۱۳۹۷

اینجا کوچه گردی جای خود را به بیابان‌گردی می‌دهد. ابتدا وارد خانه‌ای با ۱۱ اتاق کوچک برای ۱۰ خانواده شدیم. پایِ درد و دلشان که می‌نشینیم؛ از سقفی می‌گویند که فقط سنگینی نام سقف را...

گزارش شناسایی خانواده ۵ -محله عباس آباد – شهر ری -۱۳۹۷

در کوچه‌های عباس‌آباد در حال شناسایی بودیم که یک‌خانه توجهمان را جلب کرد. ظاهر خانه خودش جواب تمام سؤالاتی بود که می‌خواستیم بپرسیم. در زدیم و خودمان را معرفی کردیم: شما بچه‌مدرسه‌ای ندارید که...