خانه خاطرات

خاطرات

دل نوشته ها و دردنامه های تیم شناسایی کوچه گردان عاشق

دست هایت پر از محبّت و یک رنگیست …

می گویند: همیشه با خدا گل یا پوچ بازی کن؛ حتما برنده می شوی! چرا که خداوند هر دو دستش پر است. نمی دانم آن لحظه که خدایت...

تظاهر می کنم منتظرم

تظاهر می کنم منتظرم... اما حواسم به سجاد و ساراست و اون پسر کوچولوی گل فروش، عثمان ... سارا سمتش میره و اعتراض می...

دنیای من و تو

دنیای من و تو یادم نمی ره وقتی ازش سوال کردم :دوست داری کار کردنو؟ یه نگاه معنادار بهم کرد و اَزم پرسید: خانم شما...

وقتی پیشه ات مهر باشد

وقتی پیشه ات مهر باشد .. سرمایه ات پول نیست .. آبی است که به تشنه ای میدهی .. یا نانی که به گرسنه ای .. حتی.. دانه ای...

از من رها شده تر کسی آیا هست ؟!

کمی دورتر کنار دوستانش ایستاد نگاه خرماییش، توی کادر دوربین، غمگین و آرام، زمزمه می کرد چون تکه ای پلاستیک شکسته پرت شده کنار کوچه از من رها شده تر کسی...

تا ما را دید، گل از گلش شکفت

تا ما را دید گل از گلش شکفت چین های کنار چشمش عمیق تر شدند بر روی تکه پارچه ای کنار در به اصطلاح خانه...

آه چه دردآور است

آه چه درد آور است.... بی پولی؟ نه گرسنگی؟ نه خیلی بی مهری و تنهایی؟ آری. بی مهری همچون خنجری بر قلب پدری 80 ساله ی فداکار و...

یه جمیله ۱۵ ساله دیگه ولی اینبار نه توی نوده یه...

یه جمیله 15 ساله دیگه ولی اینبار نه توی نوده یه خونه بین کارتن خوابا ... اینبار تو قلعه خیابون ... از بیابون گذشتیم...

نیاز تو چیست ؟ نیاز من چیست ؟

نیاز تو چیست؟ نیاز من چیست؟ نیاز تو این است که کودک باشی بی اینکه زخم ببینی،درس بخوانی و محروم نباشی، هویت داشته باشی و...