خانه خاطرات

خاطرات

دل نوشته ها و دردنامه های تیم شناسایی کوچه گردان عاشق

به کدام دادگاه عدالت باید رفت؟

به كدامين گناه؟ چطور طره پيشانی دختركان معصوم، بازيچه‌ی هوس مردان می‌شود؟ مردان؟ نه! بازیچه‌ی هوس موجوداتی می‌شود كه مهر و حريم انسانی را به...

دختر بی عروسک حاشیه

یک تصویر است که در آن دو دختر می‌خندند. یکی ۱۵ و دیگری چندماهه. دختر اول مادر دختر دومی‌ست. سوال۱: با توجه به تفاوت سنی...

کنایه نزن

از خانه خارج شدیم. خواستم خداحافظی کنم؛ ولی یک لحظه دستم را گرفت و گفت: اون پسر که داره الان با بچه ها بازی...

سالم بمان

لحظه ورود به خانه و نگریستن به چشمان بی‌قرار پدر و مادری که به انتظار نشسته‌اند که آیا جشن تولد  ۱۶ سالگی فاطمه پیوند...

جای خالی دندان هایش،جای خالی آرزوهایش

می‌گوید سی و پنج ساله است.با جای خالی دندان‌هایش چهل و چند ساله می‌زند.یک مشت مردانه گره شده در دهانش روزی و مردانگی‌اش را...

ولش کن، کولی است

گلی ۱۸ سالش بود. بلوچی بود. از ۱۱ سالگی ازدواج کرده بود. مي‌گفت وقتی مادرم مرد، مرا شوهر دادند و دیگر درس نخواندم. گلی سه بار...

سهم تو،گشتن میان زباله های شهر خواب زده

نفَسَش به تنگ آمده بود. سرفه‌ها خشمگین تویِ ریه‌هایش خانه کرده بودند. عفونت بدنش را گرفته بود و می‌سوزاند. رضا، کودکی که زباله گردی...

مدد کن سکوت نکنم

خدایا این خانه ها را تو نیز دیده ای؟ این خانه های ساخته شده از حلبی و زباله این خانه های تک اتاقیِ تاریک و نمور و...

زمان آن رسیده که بیدار شویم، چون شهر نمی‌خوابد

شهر نمی‌خوابد ... انسان‌هایی هستند که زندگی شبانه را انتخاب کرده‌اند. چرا که از نگاه‌های بی مهر و بی توجهی‌های ما در روشنایی روز خسته‌اند. پسرکی...