خانه خاطرات

خاطرات

دل نوشته ها و دردنامه های تیم شناسایی کوچه گردان عاشق

مرد این خونه هنوز مَرده

مرد خونه مدتیه که از کار افتاده شده و نمیتونه پولی در بیاره. موقع آشغال جمع کردن و بلند کردن یه کارتن از داخل...

چرخ زندگی این خانه مدتهاست نمی چرخد

سه مرد در این خانه زندگی میکردند , یک پیرمردشصت ساله با تنی بیمار که به سختی با واکر حرکت می‌کرد، یک پسر چهل...

دعاهای آن مادر …

چقدر زیباست که داشتهایمان را با کسانی تقسیم میکنیم که آبروی خود را به شکم های گرسنه شان ترجیح میدهند و با دلی پاک...

زندگی ای که به کما رفته بود

پسری بامزه در را باز کرد و با لبی خندان از پشت در نگاهمان میکرد. برادر بزرگترش علی را صدا کرد وبعد دعوتمان کردند...

غمی غمناک

اشک هایت مثل دانه های تسبیحی که پاره شده باشد کف اتاق می چکید. تو را نمی دانم. ولی من فکر کنم بند دل...

روزی روزگاری …

روزی روزگاری پر از درد، پر از زجر نگاه همیشه به اسمون خدا کجایی چرا اینهمه درد برای منه نابینایی؟ یه طرف دکترا نا...

تو پدر به دنیا اومدی

تو پدر به دنيا اومدی. دست خودت نيست،بايد پدری كنی... اول برای پدرت، بعد مادر و خواهرهای كوچكترت و بعد هم من! با اونهمه رنجی كه كشيدی...

مرد خانه، یک دختر دوازده ساله بود …

برایش یتیمی واژه آشنایی بود، از همان سال های اول زندگی، از همان زمانی که تنها هم بازی کودکی اش پدر خود را در...

طاقت هم حدی دارد !!!!

وقتی در میزنیم و داخل می شویم با لبخند پذیرایمان می شود. انگار که منتظر این مهمان های ناخوانده بوده. انگار سالهاست ما را...