گذری بر پانزدهمین طرح کوچه گردان عاشق در سال ۱۳۹۳

پانزدهمین آیین کوچه گردان عاشق، در سال 1393، با توزیع 5100 کیسه آذوقه در میان خانواده های نیازمند در سراسر کشور، در تمامی 31 استان کشور، برگزار گردید. به گزارش امور مالی جمعیت امام علی...

در سال ۱۳۹۴ بیش از ۷۰۰۰ خانواده در سراسر کشور تحت پوشش طرح کوچه...

مدیر اجرایی شانزدهمین طرح کوچه گردان عاشق، خانم نعمت الله زاده، اعلام کرد: در سال 1394 بیش از 7000 خانواده در سراسر کشور، در اغلب استان ها، تحت پوشش طرح کوچه گردان عاشق قرار می...