پدر خانواده به دلیل دزدی از اداره برق برای هزینه مرخصی فرزند تازه بدنیا آمده اش از بیمارستان دستگیر شد و در زندان است. قبلا هم بدلیل دیه برای درگیری زندان بوده که این مبلغ را هنوز بدهکار است. در حال حاضر ۳ فرزند ۱۳ و۱۲ و۱۰ ساله دارند که پیش مادربزرگ بودند ولی بدلیل فوت مادر بزرگ الان پیش نامادری زندگی می کنند. نامادری خودش هم یه بچه کوچک داره وبرای تامین هزینه های زندگی بچه ها شب ها در خیابان گدایی می کند.

نظر دهید

Please enter your comment!
Please enter your name here