پدر سالها خانواده را رها کرده وهمسر دیگهری داشته و حدود یک سال پیش فوت میکند. ولی چون شغل وی کارگر بوده و بیمه را مرتبا پرداخت نکرده فعلا حقوقی ندارند.۲ دختر ویک پسر دارند که مشغول تحصیل هستند و برای تامین هزینه های زندگی دچار مشکل اند.