همیشه حاشیه و حومه‌ی شهر محل زندگی افراد فرودست جامعه و مرکز معضلات اجتماعی است. محله‌ی بانبرز ایلام، که سهم بزرگی از حاشیه‌ی شهر را به خود اختصاص داده، از این قاعده مستثنی نیست. در این محله هرچه به مرکز آن نزدیک شویم کیفیت زندگی تغییر می‌کند، به طوری که حاشیه‌ی بیرونی این محله در محاصره‌ی کوه و تپه‌ها و محل ریختن زباله ها و گذر فاضلاب شهری است و حاشیه داخلی که به مرکز شهر نزدیک است محل مغازه‌دارها می‌باشد که بیشتر از صنف تعمیرات ماشین و فروش مصالح ساختمانی است. این محله با معضل مهاجرت روستا به شهر و زاغه‌های ایجاد شده در حاشیه بیرونی این محله است، در این محله معضلات اعتیاد، نبود زیرساخت‌های مناسب شهری، فقر ساکنین محل، تراکم جمعیت و بعضاً تن‌فروشی به چشم می‌خورد، در این محله باندها و گروه‌ها تکدی‌گری هم وجود دارد. بهداشت عمومی حاشیه‌ی این محله در وضعیت اسفناکی است و احتمال شیوع بیماری‌ها مخصوصا در تابستان بسیار بالاست .