با سپاس از شما داوطلبین و خیرین محترم،

تعداد افراد مورد نیاز برای بسته بندی، بارگیری و پخش تکمیل شد.

در صورتیکه برای بسته بندی فرم پر کرده بودید و هنوز با شما تماس گرفته نشده است، به علت پر شدن ظرفیت کیسه ها این امکان وجود نداشته است.

همچنین در صورتیکه فرم پخش را پر کرده اید و هنوز با شما تماس گرفته نشده است، لطفا شکیبا باشید تا با شما تماس گرفته شود. جلسه توجیهی پخش تهران دوشنبه ۱۴ خرداد می باشد.

از همه عزیزان درخواست می‌شود در همایش کوچه گردان عاشق روز سه شنبه ساعت ۱۸ در محل مرکز همایشهای بین المللی برج میلاد شرکت نمایند.

شما عزیزان همچنان می توانند در تامین مبلغ کیسه های مورد نیاز سهیم شوید، هنوز بخشی از کیسه های توزیعی تامین نشده اند.