زنی کرد شناسایی شد که به همراه دختر خود در منزل برادرش که تنها یک اتاق دارد زندگی می‌کند. همسر زن سال‌ها است خانواده را رها کرده است.

زن اخیرا موفق شده برای دخترش شناسنامه تهیه کند. هیچ یک تحت پوشش بیمه نیستند.

زن به سختی هزینه‌ تحصیل دخترش را تامین می کند.

دختر از سوء تغذیه رنج می‌برد.

مادر از طریق پرستاری در منازل مخارج خانواده را تامین می‌کند ولی هنوز قادر نیست خانه‌ای مستقل برای خود فراهم کند .

 

نظر دهید

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.