خانمِ خانه با دو دختر و یک پسرش در خانه‌ی اجاره‌ای زندگی می‌کنند. خانه کوچک و امکانات در حد معمولی است.
پدر خانواده حدود شش سال است که معتاد شده و خانه را ترک کرده‌است. مادر هنوز نتوانسته طلاق بگیرد.
به خاطر رفتن پدر؛ بدهی و اقساط زیادی دارند که در حال پرداخت آن‌ها هستند.
اجاره ی خانه ۵ ماه، و قبض آب و برق هم حدود ١ سال است که پرداخت نشده است.
مادر به خاطر مشکل قلبی و کلیه نمی تواند کار کند. باید در بیمارستان بستری شود که توان پرداخت هزینه‌های آن را ندارند.
پسر خانواده در مکانیکی کار می‌کند و درآمدش بین پانصد ا- هشتصد هزار تومان در ماه است.
نیازمند دریافت کیسه غذایی و حمایت درمانی تشخیص داده می‌شوند.

نظر دهید

Please enter your comment!
Please enter your name here