خانواده سه نفره شامل مادر، پسر سیزده ساله و دختر ده ساله توسط مدیر مدرسه‌ی روستا معرفی گردید.
پدر خانواده شدیدا اعتیاد دارد. چندین ماه است خانواده را رها کرده و رفته‌است. مادر به امید بهبود شوهر و بازگشتنش و از سوی دیگر به دلیل کراهت طلاق نزد ایشان، اقدامی برای طلاق نکرده است.
خانواده اصالتا اهل قم هستند. به دلیل استعداد پسر در فوتبال و عضویتش در یکی از تیم‌های محلی رباط‌‌کریم، مادر خانواده در اصغرآباد مانده است و حاضر به برگشت به قم نیست.
پسر دانش آموز کلاس ششم است و دختر در کلاس دوم درس می‌خواند.
مادر خانواده با کار کردن در منازل دیگران و نگهداری از سالمندان معاش خانواده را تامین می‌کند.
خانواده از نظر بهداشت و امکانات در وضعیت نامناسبی است.
نیازمند دریافت کیسه غذایی تشخیص داده می‌شوند.

نظر دهید

Please enter your comment!
Please enter your name here