چقدر غم بود در چشمان خیست…
چقدر بغض بود در صدای آه‌آلودت..
چقدر سنگین بود بار روی شونه هایت..
جثه‌ات را نحیف کرده بود غصه‌ی بزرگ کردن دو فرزندت…
وقتی از همسرِ از دنیا رفته‌ات می‌گفتی ٬ عجیب
بوی تنهایی می‌دادی…
بوی رنج…

=============================

دلنوشته یکی از اعضای تیم شناسایی کوچه گردان عاشق- سمنان، محله ی شترخان- ۱۳۹۶