مادر خانواده با دو پسر سیزده و هشت ساله خود زندگی می‌کند. بچه‌ها مدرسه می‌روند.

پدر خانواده حین عمل جراحی قلب از دنیا رفته است.

مادر شغلی ندارد و با کمک‌های فامیل و مبلغ یارانه امرار معاش می‌کنند.

پسر بزرگتر مشکل کبدی دارد و باید مرتبا معاینه شود. به دلیل بیمه نبودن خانواده و آزاد حساب شدن هزینه‌های درمانی، توان پیگیری درمان را ندارند و نوبت آخر چک‌آپ انجام نشده است.

نیازمند دریافت کیسه غذایی و کمک‌های درمانی فوری تشخیص داده می‌شوند.

نظر دهید

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.