خانواده را مادربزرگ کودکی در معرض اعتیاد معرفی کرده است.

این کودک هفت سال دارد و به دلیل اعتیاد مادر و پدر هیچ کس پیگیر ثبت‌نام مدرسه او نشده است.

مادر هر روز صبح به سرکار می‌رود و در خانه را قفل می‌کند و کودک تا شب در منزل مادربزرگ می‌ماند.

مادربزرگ می‌گوید: «پدر گاه به گاه سر می‌زند و می‌گوید کار می‌کند.»

درب خانه بسته بود و وارد خانه نشدیم.

(باتوجه به عدم ورود به خانه اطلاعات به وضعیت خانه نداریم و باید شناسایی در شب انجام شود تا مادر خانواده خانه باشد)

نظر دهید

Please enter your comment!
Please enter your name here