این خانواده شامل پدر، مادر و چهار فرزند یک تا هفت ساله هستند.مادر خانواده سبزی پاک می‌کند و دسته‌ایی می‌فروشد و پدر خانواده سر زمین کار می‌کند.

به علت نداشتن کارت آبی مراحل ثبت نام مدرسه برای فرزند هفت ساله هنوز انجام نشده‌است.

به دلیل کبودی زیر چشم مادر و یکی از دختران خانواده احتمال خشونت داده می‌شود. با این حال مادر خانواده اظهار کرد: «به پزشک مراجعه کردم و نمی دانم چرا این طور شده است».

وسایل خانه محدود و فرسوده است.

خانواده نیازمند دریافت کیسه غذایی نیست ولی باید به موضوع خشونت خانگی رسیدگی شود.

نظر دهید

Please enter your comment!
Please enter your name here