خانواده‌ای سه‌نفره با یک دختر چهارده ‌ساله شناسایی شدند. پدر کارگر است و بنایی می‌کند اما همیشه برایش کار مهیا نیست و اوقات کمی را مشغول است. دختر خانواده به مدرسه‌ای در اسلامشهر می‌رود. از امکانات موجود در خانه می‌توان به تلویزیون، کولر، یخچال و اجاق‌گاز اشاره کرد.

خانه در واقع خرابه است. برقش به صورت غیر مجاز از سیم‌کشی خیابان گرفته شده است و آب هم از همسایه‌ها تأمین می‌شود. حمام و آشپزخانه نیز ندارد.پدر خانواده معتاد به تریاک است. این خانواده مکانی برای زندگی ندارند و به همین  دلیل مجبور هستند در خرابه زندگی کنند.

نیازمند تهیه مسکن مناسب و مستحق دریافت کیسه غذایی هستند.

نظر دهید

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.