خانواده‌ی افغان سه‌نفره با یک دختر دو ساله شناسایی شد. پدر شغلش کارگری است و باید علاوه بر خرج خانواده‌ی خود، خرج خواهرش را نیز، که شوهرش زندانی است، بدهد. در خانه‌ای اجاره‌ای با اجاره‌بهای صد و پنجاه‌هزار تومان زندگی می‌کنند . خانه برق و آب دارد اما گاز ندارد. از وسایل زندگی یخچال و اجاق‌گاز دارند. مادر خانواده هشت‌ماهه حامله است و دچار بیماری کم‌خونی است و به دلیل نداشتن هزینه‌ی آزمایشگاه نتوانسته به آزمایشگاه برود. این خانواده نیاز به کمک مالی دارد و مستحق دریافت کیسه غذایی تشخیص داده می‌شود.

نظر دهید

Please enter your comment!
Please enter your name here