خانواده‌ی چهار نفره افغان در یک منزل اجاره‌ای زندگی می‌کنند. پدر خانواده شش سال پیش به علت ایست قلبی از دنیا رفته است و مادر نیز از بیماری قلبی رنج می‌برد. دو پسر دارد و یک دختر. پسر بزرگ خانواده بیست و یک ساله است و به گفته مادر بیشتر زمانش را در بیرون از خانه می‌گذراند و بسیار عصبی است. درس را رها کرده و کار هم نمی‌کند. دختر شانزده ساله خانواده امسال سوم دبیرستان را در رشته تجربی تمام می‌کند. وضعیت تحصیلی او بسیار خوب است و گواهش معدل نوزده و پنجاه و پنج صدم اوست. می‌خواهد برای پیش دانشگاهی به موسسه قلم چی برود که برای کنکور آماده شود اما متاسفانه از پس هزینه‌اش برنمیاید. پسر سوم خانواده ۶ ساله است و سال دیگر به مدرسه می‌رود. درآمد خانواده را مادر با سبزی‌کاری و کارهایی از این قبیل تامین می‌کند. از وسایل خانه تلویزیون، فرش، یخچال و گاز داشتند. آب سالم و حمام نیز دارند. مشکل خانواده نبود پدر، فقر و هزینه تحصیل دختر خانواده است.

خانواده نیازمند دریافت کیسه غذایی تشخیص داده می‌شوند.

نظر دهید

Please enter your comment!
Please enter your name here