خانواده‌ی افغان چهار فرزند دارند. یک پسر هشت ساله و سه دختر شش، سه و دو ساله. پدر دست‌فروشی می‌کند و پسر خانواده با فال فروختن کمک‌ خرج خانواده است.

کمتر از یک سال است که به ایران مهاجرت کرده‌اند و در یکی از اتاق‌های بیست متری یک خانه ساکن شده‌اند. در این خانه حمام و دست‌شویی برای چهل نفر ساکن خانه مشترک است.

 

پسر خانواده درس نمی خواند.

خانواده نیازمند دریافت کیسه غذایی تشخیص داده می‌شوند.

نظر دهید

Please enter your comment!
Please enter your name here