نیایش

خدایا
طاقتم را از من بگیر!
تاب‌ام را از من بگیر!

تاب تحمل دیدن گرسنگی را از من بگیر.
تاب تحمل دیدن دست دراز کردن کودکی به سویم را از من بگیر.
تاب تحمل دیدن نشئگی نوزادی نحیف را از من بگیر.
تاب تحمل دیدن زنی نشسته در گوشه‌ی پیاده‌رو را از من بگیر.
تاب تحمل دیدن دختری آبستن از پدر را از من بگیر.
تاب تحمل دیدن آوارگی یک زن را از من بگیر.
تاب تحمل دیدن زجر کودکانم را از من بگیر.

خدایا نگذار به درد و رنج کودکان و زنان و مردان سرزمینم عادت کنم!
مرا از عادت کردن برهان
که اگر بنده‌ی عادت شوم مرده‌ام.
————————————————————————————————–

دلنوشته یکی از اعضای تیم شناسایی کوچه گردان عاشق ۱۳۹۶ -مشهد -محله طالقانی

نظر دهید

Please enter your comment!
Please enter your name here