دو خانواده افغان در خانه‌ی استیجاری دو طبقه زندگی می‌کنند. طبقه اول که زیرزمین محسوب می‌شود در اختیار مادر و پدری پیر و یک دختر و پسرشان است. خانه هیچ پنجره‌ای به بیرون ندارد. آشپزخانه و حمام و دستشویی بین دو طبقه مشترک است. مخارج این خانواده را مادر و دختر با سبزی‌کاری و درآمد روزی پنج هزار تومان تامین می‌کنند. پدر خانواده پیر، بیمار و ازکارافتاده است. پسرخانواده نیز بیکار است.
در طبقه دوم، دختر بزرگ خانواده به همراه همسر و سه پسرش زندگی می‌کند. مادر خانواده به همراه مادر و خواهرش به سبزی‌کاری می‌رود و پدر در کارخانه کارگری می‌کند که حدود هفتصد هزار تومان حقوق می‌گیرد.کودکان خانواده به مدرسه می‌روند و کار نمی‌کنند.
هر دو خانواده نیازمند دریافت کیسه غذایی تشخیص داده می شوند.

نظر دهید

Please enter your comment!
Please enter your name here