مادر خانواده با دو پسر سیزده و هشت ساله خود زندگی می‌کند. بچه‌ها مدرسه می‌روند.

پدر خانواده حین عمل جراحی قلب از دنیا رفته است.

مادر شغلی ندارد و با کمک‌های فامیل و مبلغ یارانه امرار معاش می‌کنند.

پسر بزرگتر مشکل کبدی دارد و باید مرتبا معاینه شود. به دلیل بیمه نبودن خانواده و آزاد حساب شدن هزینه‌های درمانی، توان پیگیری درمان را ندارند و نوبت آخر چک‌آپ انجام نشده است.

نیازمند دریافت کیسه غذایی و کمک‌های درمانی فوری تشخیص داده می‌شوند.

نظر دهید

Please enter your comment!
Please enter your name here