نظرات خود را در رابطه با پخش کیسه‌ها با ما در میان بگذارید

 

ظرفیت داوطلبین مورد نیاز در هجدهمین آیین کوچه گردان عاشق برای مشارکت در شناسایی، بسته بندی و پخش تکمیل شده است. همچنان پخش کیسه‌ها در برخی مناطق و جذب مالی برای تامین کیسه‌های این مناطق ادامه دارد.

در صورتی که در پخش کیسه‌ها شرکت داشته‌اید و مایل هستید بازخوردهای خود را به ما انتقال دهید، لطفا فرم زیر را پر کنید.

بازخوردهای شما در رابطه با پخش کیسه‌ها