فطریه و کفاره

ضمن تبریک عید سعید فطر به هم میهنان گرامی

عزیزان محترم می‌توانند امسال نیز همچون سال‌های گذشته فطریه و کفاره خود را به جمعیت مستقل امداد دانشجویی – مردمی امام علی (ع) اهدا نمایند تا برای حمایت از کودکان آسیب دیده و در معرض آسیب، در ابعاد تغذیه، بهداشت و درمان، آموزش، ورزش و … هزینه شود.

و رفع گرسنگی کودکان نیازمند سرزمین مان ایران هزینه گردد.

برای پرداخت فطریه و کفاره می‌توانید از یکی از دو روش زیر استفاده کنید:

۱) روش اول مراجعه مستقیم به درگاههای پرداخت زیر است. در صورت واریز از طریق این درگاهها، نیازی به پر کردن فرم و ارائه کد پیگیری وجود ندارد:
فطریه عام: اینجا
فطریه خاص: اینجا
کفاره: اینجا

۲) روش دوم، کارت به کارت از طریق شماره کارت ۶۱۰۴۳۳۷۷۷۰۰۳۱۳۰۸ بانک ملت به نام جمعیت امام علی است. در صورتیکه از این طریق مبلغ را واریز کردید، لطفا فرم زیر را پر نمایید و دکمه “ثبت فرم” را فشار دهید تا مبلغ واریزی صرف مورد مشخص شده گردد:

فرم پرداخت فطریه و کفاره ۱۳۹۷

  • لطفا مشخص کنید چه مقدار از مبلغ واریزی شما بابت فطریه عام بوده است
  • در صورت وجود، لطفا مشخص کنید چه مقدار از مبلغ واریزی شما بابت فطریه خاص بوده است
  • لطفا مشخص کنید چه مقدار از مبلغ واریزی شما بابت کفاره بوده است