نقشه فقر ایران

گزارش شناسایی شاد محل(کوچه پارسی) / آمل

منطقه ای که در حاشیه ی شهر قرار گرفته اما از لحاظ تقسیم بندی شهری جزو روستا محسوب می شود و مردم ساکن این منطقه از اقوام مختلفی همچون غربت نشینان،مهاجران ترک تبار هستند و شغل اکثرشان خرید و فروش ضایعات،کارگری و تکدی گری در سطح شهر است.خانه های این منطقه از وضعیت جالبی برخوردار نیست و وقتی وارد این محل شوید به خانه هایی برخورد میکنید که از نظر سطح معیشت از وضعیت خوبی برخوردارند و حتی نوع ساخت خانه ها جدید است و در کنار همین خانه ها،زمین ها و خانه هایی وجود دارد که وضعیت بسیار نامناسبی دارد و از نظر بهداشتی در پایین ترین سطح ممکن قرار دارد.ساکنان این منطقه اغلب دارای بیمه سلامت هستند و تعداد بسیار کمی هم تحت پوشش کمیته امداد قرار دارند.اغلب سرپرستان خانواده دچار اعتیاد هستند و کارگری را نیز به صورت فصلی انجام می دهند.وضعیت آموزشی و سطح سواد در این منطقه نسبت به محلات حاشیه ی دیگر در آمل بالاتر است و اکثر ساکنان تا سطح ابتدایی سواد دارند.این منطقه به علت وجود فقر فرهنگی شدید بین خانواده های به نسبت متمول و خانواده های حاشیه نشین نیازمند رسیدگی است.

========================

گزارش شناسایی کوچه گردان عاشق – آمل – ۱۳۹۵

4