کودکم تنبل شده، سر کار نمی رود

0
5

به بهانه سر زدن به قدم نو رسیده وارد خانه شدیم.

یک دختر و پسر ۲ قلو  به جمع خانواده ده نفره اضافه شده بودند.

از کم وزنی نوزادان ترسیده بودیم. مگر میشود انقدر کوچک!

متوجه شدیم مادر توان سیر کردن نوزادانش را ندارد.پدر هم توان خرید شیر خشک.

مادر همین طور که برایمان از سختی زندگیش می­گفت رو به دختر ۱۰ ساله شان کرد و گفت دیگر سر کار نمی­رود، تنبل شده.

افسانه هم خودش را جمع و جور کرد، از اینکه سر کار نرفته خجالت می­کشید.

انگار هیچ چیز سر جای خودش نیست.

کودک ۱۰ ساله به جای خجالت کشیدن از شکستن گلدان موقع توپ بازی، از سر کار نرفتنش خجالت می­کشد.

دردنامه یکی از اعضا تیم شناسایی کوچه گردان عاشق، اصفهان ، ۱۳۹۵

5