همدمی می جوییم از مهتاب

0
5

مهتاب..

نگاه خیره ای به روشنائیش..

زندگی درگذر است..

لحظه ها میگذرد..

و من درتنهایی خویش او را همدمی میدانم..

بدا آن شب که مهتابی نباشد…

بدا آن شب که فریاد رسی نباشد…

شبی که از یاد ببرند راه و رسم علی(ع) را.

و آن شب دوباره ضربه ایست به مولا یمان علی .

==================

دردنامه یکی از اعضای تیم شناسایی کوچه گردان عاشق , بومهن – ۱۳۹۵

8