از این خاک زر باید خیزد نه فقر

0
5

شناسایی نجف آباد، حومه امیر آباد، ویلاشهر و گلشهر طی چند روز متوالی و مشورت با معتمدین محلی و رابطین جمعیت امام علی(ع)، منجر به شناسایی خانواده های محروم و تهیدستی شد که نیازمند حمایت بودند.

بیکاری، بیکاری، بیکاری

ساکنین، بیشتر مهاجرانی اند که از اطراف آمده اند. کارگرانی با حقوق پایین یا بیکارانی نا امید اما جویای کار. یتیم و بی سرپرست هم در بینشان کم نیست.

سطح بهداشت بسیار پایین است، به همین خاطر بیماری هایی که گریبان نوزدان ضعیف را میگیرد بسیارند، معلولیت ها و بزرگسالانی که فشار زندگی لحظه ای مجال آسایش بر اعصاب و روانشان نمی دهد.

با آرزوی روزی که فقر به تمام معنا از خاک زرخیز ایران برکنده شود.

دردنامه یکی از اعضا تیم شناسایی کوچه گردان عاشق، اصفهان، ۱۳۹۵

3