۸ بردار و خواهر در یک مدرسه !!!!

0
4

تعداد زیاد بچه در خانواده های قومیت بلوچ مرسوم است اما جایی که نه کار و شغلی است و نه زندگیِ آنچنانی، با محرومیت های مختلف، تا به حال فکر کرده ایم که این مردمان چطور زندگی را سپری می کنند، به عبارت زیر که از زبان یک معلم بیان شد، کمی، فقط کمی دقت کنیم:

«از یک خانواده ۲۳ نفره، ۸ خواهر و برادر در یک مدرسه درس می خوانند»

این بچه ها را دیده ایم ؟!؟!

تا به حال به فرسنگ ها آن ور تر از خود فکر کرده اید که مردمانش چگونه زندگی را از سر می گذرانند ؟!؟!

تا به حال  ….

=======================

نوشته یکی از اعضای تیم شناسایی کوچه گردان عاشق – سیستان و بلوچستان – ۱۳۹۵

6