وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى فَادْعُوهُ بِهَا

0
5

خدا را با اسمهایش می شناسند.بخشی از درک وجود،تجلی صفات است.جمیل نیز یکی از این اسماء الحسنی است که هرکس به طریقی این جمیل و زیبایی را درک می کند.

نامش جمیل بود . برای من چهره معصوم این دختر،تجلی زیبایی بود. تجلی فرشتگانی که روی زمینند . تجلی ای از خودمان که چقدر مهربانیم و با وسعت قلبمان که از ذات خداوند است میتوانیم مراقب فرشته هایش باشیم . دست های جمیل را در دست بگیریم و برایش دل زخمی ش بال پرواز باشیم .

باید رفت ، دید ، حرف زد ، قدمی در حد توان برداشت که شاید چرخ گردون فردای فرزندانمان را چنین رقم زند هر کدام جمیل این زندگی باشند …

===========================

نوشته ی یکی از اعضای تیم شناسایی کوچه گردان عاشق , سمنان, ۱۳۹۵

5