زبری زندگی لطافت دستانش را ربوده بود ….

0
2

۵۰ سال از عمرش گذشته، ۱۰ سال از روزی که همسرش فوت کرد.

دستان نحیفش را برای ماهی ۸۰ هزار تومان به کار می گیرد.

نه بیمه ای، نه مستمری و نه حتی یارانه ای.

می گوید”مجبورم دیگر چه کار کنم..”

زندگی اگر سر سازگاری ندارد , او سازگار شده است با بازی های سیاهش !

=======================

دلنوشته ی یکی از اعضای تیم شناسایی کوچه گردان عاشق ,سمنان, ۱۳۹۵

7