خنده تلخ پدری که برای پسرش آرزوی پیشرفت و سربلندی می کرد

0
5

“جمعه” ۴ فرزند دارد، پسر اولش سال آینده به دبیرستان می رود، به زحمت هزینه خانواده را تأمین می کند، وقتی در مورد پسرش که قرار است به مدرسه نمونه برود حرف می زند، اشک در چشمانش حلقه می زند، در حال نگاه کردن به آسمان است که می گوید : حداقل فرزندانم را به مدرسه نمونه می فرستم تا آن ها بتوانند برای خود سری بلند کنند و موفق باشند و حداقل مثل من نشوند، “جمعه” آرزویش را برای ما می گوید، پدری که با هزار مشکل و سختی آرزوی تحصیل فرزندانش را دارد و با تمام وجود برایشان تلاش می کند.

در همین میان “جمعه” نزدیک تر شد و آرام آرام داستان زندگی ش را برایم بازگو کرد، داستانی واقعی که خنده تلخِ امروز او، گذشته و تجربه چندین و چند ساله او را در تاریخ محرومیت گذشته و امروز سیستان و بلوچستان بازگو می کرد !!!!

=======================

نوشته یکی از اعضای تیم شناسایی کوچه گردان عاشق – سیستان و بلوچستان – ۱۳۹۵

2