ترک تحصیل به خاطر یک پیک نوروزی !!!!

0
5

دلایل ترک تحصیل در مدارس چیست؟ …

–  فقر

–  بیماری

–  مشکلات خانوادگی

–  و …

–  و ترک تحصیل به خاطر یک پیک نوروزی

می دانی یعنی چه؟ کودکی به خاطر یک پیک نوروزی (شاید یه ۳۰۰۰ تومان برسد) ترک تحصیل کرد !!!! اما اینجا ما در خانه خود نشسته ایم و از در و دیوار شکایت و گله داریم. وای بر انسانی که ببیند و بشنود و خود را همچنان به خواب بزند. وای بر این انسان.

=======================

نوشته یکی از اعضای تیم شناسایی کوچه گردان عاشق – سیستان و بلوچستان – ۱۳۹۵

5