اینجا عشق آباد، که تنهای آبادی اش همان عشق است

0
4

یکی از روزهایی که در منطقه عشق آباد بودیم ، بعد از مدت طولانی شناسایی، برای کمی استراحت و خواندن نماز به خانه ی یکی از اهالی که در روزهای قبل هم با گشاده رویی پذیرای دوستان بود، رفتیم.

بعد از ادای نماز، کمی استراحت کردیم.  درحال استراحت، مادر خانواده که در حال آرام کردن کودک خود بود، برای پراکنده کردن پشه ها از بالای سر ما هم در تکاپو بود؛ این رفتار محبت آمیز موجب شرمندگی ما شد. این که چه اندازه با محبت هستند و با وجود داشتن تنها دو اتاق، آن ها را در اختیار ما قرار دادند و خودشان در آشپزخانه استراحت کردند.

پس از آشنایی با ما متوجه شدند که می توانند کودکشان را در جایی برای تحصیل ثبت نام کند و  بعد از حدود یک ساعت، با احترام و محبت تمام بدرقه مان کردند.

دلنوشته یکی از اعضا تیم شناسایی کوچه گردان عاشق، عشق آباد، شهرری،۱۳۹۵

7