جغرافیای فقر ایران (مشهد)

0
4

در هفدهمین سال برگزاری آیین کوچه گردان عاشق، تیم شناسایی جمعیت امام علی (ع) در استان خراسان رضوی ۴۰۰ خانواده محروم را شناسایی کردند؛ از این تعداد ۳۰۰ خانواده، کارگران کوره های آجر پزی روستاهای حاشیۀ شهر مشهد هستند که در شرایطی سخت و طاقت فرسا به سر می برند و در میان آن ها کودکانی دیده می شوند که به جای درس خواندن و بازی کردن، هر روز با پای برهنه و در گرمای آفتاب، خشت های گِلی درست می کنند.

سمیرا دهقان مسؤول هماهنگی طرح کوچه گردان در مشهد، وضعیت خانواده های مشغول به کار در کوره ها را بدین صورت گزارش می دهد:

« کارگران کوره های آجرپزی اغلب افرادی هستند که به خاطر بیکاری و نداشتن منبع درآمد در محل اقامت خود، ناچار به مهاجرت فصلی به این کوره ها بوده و  مدت ۳ تا ۴ ماه در سال به  زندگی و کار در این شرایط سخت مشغول می شوند. سایر کارگران هم از ساکنان روستاها هستند که به علّت نبود امکانات مناسب برای کشاورزی و دامداری به کار در کوره های آجرپزی روی آورده اند».

دهقان علّت انتخاب کوره های آجرپزی به عنوان جامعۀ هدف را به ترتیب زیر بیان می کند:

  • فقر و محرومیت و شرایط نامناسب کارگران مهاجر به کوره های آجرپزی؛
  • مطرح کردن معضل کار کودکان در شرایط طاقت فرسای کوره ها که به علّت پنهان بودن از چشم مردم و مسؤولان مورد توجه قرار نمی گیرد؛
  • و در نهایت، شناسایی و تمرکز بر مشکلات و محرومیت های ساکنان روستاهای حاشیۀ شهر مشهد که از سر ناچاری در کوره ها مشغول به کار شده اند.

به گفتۀ این عضو جمعیت امام علی(ع) کارگرانی که هر سال به این مناطق مهاجرت می کنند همگی در اتاق هایی یک شکل زندگی  خود را می گذرانند و در این شرایط سخت و با حداقل امکانت رفاهی، از امنیت شغلی نیز محروم بوده و نگران از دست دادن همین شغل فصلی پر دردسر هم هستند.

مسؤول هماهنگی طرح کوچه گردان در مشهد اضافه کرد: « علاوه بر ساکنان کوره های آجرپزی، ۱۰۰ خانواده محروم نیز در محلّات همت آباد، حکمت، قلعه ساختمان، بازه شیخ ، قلعه خیابان (شهید بسکابادی) و نوده شهر مشهد شناسایی شدند که آیین کوچه گردان عاشق در این مناطق نیز اجرا خواهد شد».

msh-007