کمی از خودت قدم جلو تر بگذار , کاری بکن

0
3

در زمستان گرما ندارد,درتابستان خنکا,بیاید برای آسایش او هم کاری کنیم.

میخواهد سرپرست خانوارش باشد اما گرانی ست,مشکلات زیاد ست,بیاید ما هم کمکی کنیم تا او شرمنده نباشد شاید روزی ما محتاج شدیم. مهرپدری نمیگذارد خواسته کودکش را نادیده بگیرد اما حقوقش کفاف نمیدهد,ماهم کمک کنیم تا کودکی گریان نماند.نیازهای اولیه یک خانواده را همه میشناسیم,در کوچه پس کوچه های شهرم هستند که این نیازها فراموش شده ست,ما برایشان چه کرده ایم!!؟

======================

نوشته یکی از اعضا تیم شناسایی کوچه گردان عاشق , سمنان – ۱۳۹۵

10