آذربایجان شرقی اصفهان البرز ایلام بوشهر تهران خاطرات خراسان رضوی خوزستان زنجان سمنان سیستان و بلوچستان فارس قم کردستان کرمان کرمانشاه گلستان مازندران هرمزگان همدان یاسوج یزد

هویت ، ساده ترین حق یک انسان

هویت , ساده ترین حق یک انسان !

من کودکى چهارماهه هستم!

به تازگى مى توانم صداهاى اطراف را بشنوم،

خانه ام ، کیسه اى  تاریک!

تنهاى تنها…

فقط مى شنوم!

صداى مادرم را مى شنوم که مى گوید: نمى خواهمش!

صداى پدرم را مى شنوم که مى گوید: نمى خواهم فرزندم هم مانند خودم بى هویت باشد!

مادربزرگم را که بى هویتى پدرم را ٢۵ سال مخفى کرده است…

پدربزرگم را که نمیدانم کیست!

کاش هنوز نمیشنیدم! کاش مثل چندماه قبل ،از شنیدن تمام خبرهاى بیرون از اینجا محروم بودم!

کاش روح نداشتم

کاش وجود نداشتم…

سهم من از هوا، سهم من از زمین، سهم من از زندگى چیست؟

پا به این زمین نمیگذارم اگر بى هویتى سهمم باشد …

==================

نوشته یکی از اعضای تیم شناسایی کوچه گردان عاشق , بوشهر- ۱۳۹۵

8