همراهمان باش برای هدیه ی یک لبخند کودکانه

0
3

به روستایی که از قبل در نظر داشتیم رسیدیم . وضع حاضر و چشمان معصوم آن ها پراز حرف بود. بابت شرایط نابسامان هم نوعانم آزرده و ناراحت شدم به طوری که آن روز میل به خوردن افطار و باز کردن روزه را نداشتم از این که بخوام سیر شوم اما هم نوع من گرسنه باشه خجالت میکشم.

و از خودم میپرسیدم : چرا باید برادرو خواهرای مستعد ما به دلیل بی بضاعت بودن و شرایط نامساعد مالی و… توانایی تحصیل رو نداشته باشند.

چرا یک کودک ۱۰ساله به جای آرامش و تحصیل باید دغدغه ی فروش فال و گل با تزرع و التماس در خیابان ها را داشته باشه؟

و خیلی چرا های دیگر…

شاید بیداری من و دوستان کوچه گردم و عشق فراوان و سعی و تلاشمان خرج یک لبخند شود که دستان دیگر هم همراهمان شود برای یک لبخند ساده ی کودکانه ….

به امید ریشه کن شدن فقر و عواقب آن در اجتماع و شهرم.

==================

نوشته یکی از اعضا تیم شناسایی کوچه گردان عاشق , سمنان – ۱۳۹۵

11