تصاویر رنگی در میان کهنه گی های سیاه وسفید خانه

0
4

خانه را پیدا نمیکردیم . خانمی با چادر وصله خورده جلوی در آمد . مثل بقیه خانه ها حیاطی کوچکی داشت. بعد از رد شدن از پرده‌ای مندرس وارد اتاقی تاریک با دیوار‌های تبله کرده شدیم. مرد خانه به شدت بیمار بود و صدای خس‌خس شدیدی از ریه ش بلند میشد.

 در تمام وسایل کهنه ی خانه  تلویزیون نویی به چشم میخورد که پیرزن با افتخار گفت :” اینو دخترام برای روز مادر برام خریدن.”

آبگرمکن خانه چندی پیش آتش گرفته و حتی از داشتن آب گرم هم محروم اند .

 ۴دختر و ۱پسرش ازدواج کرده‌اند و به دلیل مشکلات خودشان از اینکه به پدر و مادرشان کمک کنند معذورند .

========================

نوشته یکی از اعضای تیم شناسایی کوچه گردان عاشق ,صالحیه.اسلامشهر – ۱۳۹۵

1