آذربایجان شرقی اصفهان البرز ایلام بوشهر تهران خاطرات خراسان رضوی خوزستان زنجان سمنان سیستان و بلوچستان فارس قم کردستان کرمان کرمانشاه گلستان مازندران هرمزگان همدان یاسوج یزد

یکی را پیدا نکردیم

از چند تا خانواده ای که به ما معرفی کرده بودند ،یکی را پیدا نکردیم و با ناامیدی زیر درختی نشستیم.پیرمردی از کنارمون عبور کرد و با دیدن ما ، از خانواده ای صحبت کرد که پدر و مادر از کار افتاده اند و همسایه ها خرج تحصیل کودکان را می دهندو در ادامه گفت:” امرار معاش برای آن خانواده بسیار سخت است.”
زمانی که به دیدن آن خانواده رفتیم ،متوجه شدیم همان خانواده ای بود که دنبالش بودیم…

=====================

نوشته یکی از اعضای تیم شناسایی کوچه گردان عاشق – زنجان – ۱۳۹۵

16