گزارش شناسایی روستاهای مریوان – کردستان – ۱۳۹۵

0
3

روستاهای سمت شرق مریوان فاصله ی زیادی با شهر دارند و جاده های خاکی ،رفت و آمد را بسیار مشکل کرده است و جمعیت هر روستا تقریبا به هفتاد خانوار میرسد و به دلیل نبود بازار کار و شغل، مردان و پسران به شهرهای دیگر مهاجرت می کنند و زنان و دختران در روستا تنها می مانند.
مردم آن منطقه از فقر مالی بالایی برخوردارند و چون توانایی خرید دام را ندارند، از شغل اصلیشان که دامداری است ،باز مانده اند و آفت هایی که در چند سال گذشته به محصولات کشاورزی آنها وارد شده ، درآمد حاصل از کشاورزی را بسیار کاهش داده است.
روستاها فقط مدارس ابتدایی دارند و از آنجایی که ادامه تحصیل در مقاطع بالاتر نیازمند هزینه ی بالا و سفر به شهر است ، تعداد زیادی از کودکان در سنین پایین ترک تحصیل می کنند.

=======================

گزارش شناسایی کوچه گردان عاشق – کردستان – مریوان – ۱۳۹۵

18