زندگی روی دیگرش را به آنها نشان داد !

0
6

کرمانشاه زندگی میکردند . زندگی خوبی هم داشتند . پس از اتفاقی که برایشان می افتد زندگی روی دیگرش را به آنها نشان میدهد . تصادف میکنند و مجبور میشوند بابت پرداخت پول دیه تمام دارایی شان را بدهند و بعد از آن برای ادامه زندگی و پیدا کردن کار به تهران می آیند . در پیدا کردن کار که موفق نبوده اندو اوضاع همچنان رو به راه نمیشود . با کمک مردم محل برایشان سقفی دست و پا میکنند تا چند روزی آنجا بمانند بلکه بتوانند خانه ای اجاره ای کنند که بدون داشتن پول این کار امکانپذیر نخواهد بود .
مادر خانه از بیماری شدید قلبی و کم خونی در عذاب است و دخترش هم دچار کم خونی و سو تغذیه شده است و بخاطر فقر امکان تغذیه مناسب و همچنین درمان وجود ندارد . مرد خانه هم مشغول کار روی ماشین های حمل زباله است که نه حقوقی دریافت کرده و نه تضمینی برای ادامه شغلش هست .

==================
دلنوشته یکی از اعضای تیم شناسایی کوچه گردان عاشق – ۱۳۹۵

1