از کسی صدقه نمی پذیرد

0
5

اسلامشهر. شهرستانک. منزل …
در شهرستانک هستیم. کنار کوچه، خانه هایی ناموزون با ارتفاع های نامتناسب ایستاده اند. آدرس را از سوپر مارکت محل می گیریم و وارد خانه ای می شویم که ارتفاعش از بقیه کوتاهتر است، از پله های کاهگلی بالا می رویم و بوی نم در مشاممان می پیچد، دختربچه ی چهارساله ای از وسط پله ها نگاهم می کند و من نگران از افتادن دختر بچه از راه پله های بی نرده…
زن افغان بسیار جوان است. کودک چهارماهه ای در بغل، یک دختر چهارساله، یک پسر شش ساله و یک دختر ده ساله دارد. پیش از آنکه کودکش به دنیا بیاید همسرش او را رها کرده و به افغانستان برگشته، تنهاست…بدون پاسپورتی که خانوادگی بوده و دیگر نیست.
سادات است، از کسی صدقه نمی پذیرد و جهانش فقط همان چهار کودک است …
از کسی صدقه نمی پذیرد….

=================

نوشته یکی از اعضای تیم شناسایی کوچه گردان عاشق – ۱۳۹۵

3