بهشت من

0
4

بهشت من آن کوره آجرپزی در نزدیکی شهر من و محصور بین هکتارها مزرعه متروکه است که مدتهاست جز ساکنین و شاغلین آن کسی سری به آن نزده. همان جا که پر است از کودکانی که صبح تا شب و در اوج گرمای تابستان و بی هیچ امکاناتی، با دستان پینه بسته همراه با والدینشان شخم می‌زنند، عرق می‌ریزند و به کسب حلال اندک خویش دلخوش کرده‌اند.
بهشت من کارگاه تفکیک ضایعات در حاشیه شهر من است که مادران و فرزندان هم‌شهری من در سخت‌ترین شرایط کاری و با اندک‌ترین تجهیزات، با مشقت تمام مشغول کارند و منتظرند تا دوباره مناسبتی فرا برسد تا گروهی برای برگزاری جشنی به میانشان بیایند.
شاید روزی گمان هم نمی‌کردم که بهشت من همین نزدیکی است و به دنبال آن در ناکجاآباد می‌گردم. من نشانی بهشت خود را با حضور در تیم شناسایی کوچه گردان عاشق پیدا کردم.

======================

نوشته یکی از اعضا تیم شناسایی کوچه گردان عاشق، مشهد، ۱۶/۳/۹۵

7